Milli Eğitim Akademisi neden kuruluyor? Öğretmen adaylarına hangi dersler okutulacak?

Konuyla ilgili olarak Prof. Dr. İsa Eşme şu değerlendirmeyi yaptı: “Milli Eğitim Akademisi, öğretmen yetiştirmede son model olan eğitim fakültelerini işlevsiz hale getirilerek kapatılmasına yol açacak bir girişimdir. Bakanlık, hizmette yer alan öğretmenlerin bilgilerini tazelemek ve eksikliklerini gidermek amacıyla elbette bir eğitim kurumu kurabilir. Ancak taslak bir bütün olarak incelendiğinde asıl amacın, 1982 öncesindeki gibi öğretmen yetiştirmenin yeniden bakanlık bünyesinde alınması olduğu anlaşılmaktadır.”

UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Prof. Eşme’nin öğretmen yetiştirmede son 40 yılı aşan uygulamayı kökten değiştirecek kanun tasarısıyla ilgili soruları şöyle:

SORU 1- ’Hazırlık Eğitimi’ başlığı altındaki 8. madde, düzenlemenin en sorunlu kısmını oluşturmaktadır. Bu maddede: Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitiminin akademi tarafından verileceği, üniversitelerin ilgili fakültelerini bitiren öğretmen adaylarına verilmesi öngörülen “Hazırlık eğitimi”nin akademi tarafından verileceği, eğitim süresinin 4 (veya 3) yarıyıl olacağı, hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve bu eğitime ilişkin diğer hususların bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği hükümleri yer almaktadır.

Bu, eğitim fakültelerinde dört yılda verilen eğitimi yok saymak anlamı taşımaktadır. Bu hükümle, 40 yıldır üniversitelerin bünyesinde yürütülen öğretmen yetiştirme işi, kurulacak “Akademi” aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na mı devredilmek istenmektedir?

HAK KAYBI

SORU 2- Eğitim fakültelerinde okuyan 200 bin öğretmen adayı ve sayıları 600 binin üzerinde olan atama bekleyen öğretmen adayı, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında öğretmenlik beklentisi ile bu eğitimi almışlardır. Sayıları 1 milyona yaklaşan öğretmen adayına 2 yıllık ek bir eğitim zorunluluğu getiren yasal düzenleme bir hak kaybına yol açmayacak mıdır?

SORU 3- Genel kültür, öğretmenlik bilgisi ve alan bilgisi derslerinin yer aldığı dört yıllık lisans eğitimini bitiren ve bu üç alandaki soruların yer aldığı KPSS’yi başaran öğretmen adaylarına hangi dersler okutulacak ve nasıl bir eğitim uygulanacaktır?

ÖLÇÜT NE OLACAK?

SORU 4- Kurulacak Milli Eğitim Akademisi’nde kimler ders verecek, bu kişiler hangi ölçütlere göre seçilecektir?

SORU 5- 39 maddeden oluşan taslak metnin dörtte birinin disiplin konusuna ayrılmış olması, öğretmen adaylarının potansiyel suçlu olarak görülmeleri ve tam itaatkâr olmalarının istendiği anlamını taşımaz mı?

SORU 6- Hazırlık eğitimi sırasında öğretmen adayları ÇEDES türü bir uygulama ile karşılaşırsa, buna itiraz edecek öğretmen adaylarına hangi cezalar verilecektir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir